مقدمه
در بحث موسیقی دوران اسلامی، دو نکته مهم و حائز اهمیت وجود دارد: اول آنکه گسترش اسلام باعث پیوندی معنوی بین کشورهای اسلامی شد و در نتیجه تاثیر و تاثرات فرهنگی و هنری منجر به غنای فرهنگی و شکل‌گیری تمدن بزرگی بهنام «تمدن اسلامی» شد که در این تمدن طبیعتا موسیقی نیز ارتقا یافت و دوم آنکه چون زبان عربی زبان دین، سیاست، علم و هنر این کشورها بود دانشمندان ایرانی نیز آثار خود را به این زبان نگاشتند بدان سبب که در سراسر قلمرو وسیع اسلام قابل نشر و بهره‌برداری باشد. به همین سبب، تفکیک هنر ایران و عرب در چنین آثاری به سختی میسر است.

 

درباره‌ی این دوره:
در این دوره آموزشی با تاریخچه موسیقی ایرانی در دوران اسلامی و پس از آن آشنا خواهید شد.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

موسیقی دوره خلفای راشدین
موسیقی دوره خلفای اموی
موسیقی دوره خلفای عباسی
موسیقی دوره طاهریان
موسیقی دوره سامانیان
موسیقی دوره غزنویان
موسیقی دوره سلجوقیان
موسیقی دوره مغول و تیموری
موسیقی دوره پس از ایلخانان مغول و تیموریان
موسیقی دوره صفویه
موسیقی دوره زندیه
موسیقی دوره قاجاریه

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: موسیقی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم