مقدمه
بحث بر سر اين‌كه مازندراني «زبان» است، «لهجه» است، يا «گويش»، يك بحث رايج است. در اين زمينه هم متخصصان فن و به ويژه زبان‌شناسان نظرات علمی و تخصصی ارائه نموده‌اند و هم شاهد اظهار نظرهاي غيرفني و عاميانه علاقه‌مندان و گويشوران مازندراني در كوچه و خيابان هستيم. اين بحث در مورد ساير زبان‌ها و گويش‌هاي محلي ايران نيز وجود دارد و به نظر مي‎رسد كه تصميم‌گيري درباره آن كار چندان ساده‌اي نباشد. مسلما" انتخاب هر يك از عناوين ذكر شده براي مازندراني بايد با استناد به دلايل و شواهد علمي پذيرفته شده و به دور از هر گونه تعصب باشد. برخی زبان‌شناسان و مـازندرانی را تنها يک «لهجه»  تلقی می‌کنند و برخی ديگر نيز آن را يک «گويش» به حساب می‌آورند. در مقابل عده‌اي بر اين باورند كه مازندراني يك «زبان» است.

 

درباره‌ی این دوره:

در این دوره به بررسی زبان مازندرانی و پاره‌ای از ویژگی‌های دستوری، صرفی و نحوی این زبان و همچنین به تمایز زبان، گویش و لهجه می‌پردازیم.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

• آشنایی با مفاهیمی نظیر: زبان، گونه، لهجه، گويش
• پاره‌ایی از ويژگي‌های دستوری زبان مازندرانی
• ادبیات مکتوب مازندرانی
• گستره و پراکندگی لهجه‌های مازندرانی

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: فرهنگی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم