مقدمه

اسطوره وامواژه‌ایی است برگرفته از زبان عربی «الاسطوره» و «الاسطیره». در زبان عرب به معنای روایت و حدیثی است که اصلی ندارد. اصل این واژه عربی، برگرفته از واژه یونانی Historia به معنی استفسار، تحقیق، اطلاع، شرح و تاریخ است؛ اما در اصطلاح به مجموعه دستاوردهای هر قوم در زمینه اعتقادی اطلاق می‌شود. اسطوره‌ها منشأ تاریخی معلومی ندارند و مضامینی چون منشأ جهان، آفرینش انسان،جنگ خدایان و قهرمانان یا مصائبی را که بر اقوام کهن رفته دربرمی‌گیرند. برای اقوام اولیه، اساطیر، اساس باورها و اعتقادات مذهبی به شمار می‌رفت و انسان به وسیله آن‌ها پدیده‌های هستی و طبیعی را تبیین و تفسیر می‌کند.
 

درباره‌ی این دوره:
در این دوره آموزشی شما با زندگی عده‌ایی از اساطیر و مشاهیر سرتاسر مازندران آشنا خواهید شد.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

• زندگی مشاهیر و اساطیر
 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: فرهنگی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم