مقدمه
اصطلاح «رودوزی» یا «روکاری» به هنری گفته می‌شود که طی آن نقوش مختلف بر روی پارچه‌های بدونِ‌نقش از طریق دوختن و یا کشیدن قسمتی از نخ‌های تار و پود پارچه به‌وجود آید. رودوزی‌های سنتی ایرانی آن‌دسته از هنرهای سنتی و صنایع‌دستی کشورمان می‌باشد که براساس آن ‌طرح‌ها و نقوش سنتی با استفاده از انواع سوزن، قلاب و نظایر آن و ضمن بهره‌گیری از انواع نخ‌های رنگین یا فلزی بر روی پارچه دوخته می‌شود و گاه نیز طرح‌ها و نقوش، با کشیدن بخشی از نخ‌های تار و پود و یا تاروپود همراه با عملیات تکمیلی دیگر بر روی پارچه پدید می‌آید.

 

درباره‌ی این دوره:
این دوره درمورد رودوزی‌های سنتی ایرانی است که براساس طرح‌ها و نقوش سنتی و با استفاده از ابزارهایی مثل سوزن، قلاب و... بر روی پارچه دوخته می‌شود.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

رودوزی و تاریخچه آن
مواداولیه مصرفی و ابزار و وسایل کار
سوزن‌دوزی
قلاب‌دوزی
پته‌دوزی کرمان
خامه‌دوزی سیستان
گلابتون‌دوزی
خوس‌دوزی
بادله‌دوزی و پریوار دوزی
پولک‌دوزی

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: هنر و صنایع دستی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم