مقدمه
موسیقی عالی‌ترین ساخته‌ بشر است که روح را لمس و به انسان کمک می‌کند تا آرزوهای ناگفته و احساسات نهفته‌ درون را دلسوزانه بیان کند و تاثیر متفاوت آن بر انسان او را از دیگر موجودات جدا می‌کند. این هنر با تغییر زندگی نوع بشر، ظرفیت شکستن مرزها و یکپارچه کردن افرادی با پیشینه، نژاد و فرهنگ‌های مختلف را دارد و در واقع با قابلیت‌های بسیار زیاد دیگر به یکی از مهم‌ترین عوامل در زندگی انسان با تمام نژادها و مذاهب تبدیل شده است. در واقع، توصیف بهتر برای موسیقی آن است که به عنوان نیرویی شگفت‌انگیز به اتحاد مردم با یکدیگر و ایجاد خویشاوندی بین‌المللی و همین‌طور عشق و صلح منجر می‌شود.

 

درباره‌ی این دوره:
در این دوره به معرفی سازهای زهی کوبه‌ای، زهی کمانه‌ای، هواصداها و پوست صداها می‌پردازیم.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

سنتور
کمانچه
قیچک (قژک)
نی
سرنا
کرنا
دوزله
بالابان (نرمهنای)
نیانبان
دونلی (دونی)
بوق
نفیر
تنبک
دف (دایره)
دهل
نقاره
گورگه
ضرب زورخانه
دمام

 

 
مدت دوره: 2 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: هنر و صنایع دستی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم