مقدمه
طبیعی‌ترین وسیله آواز حلق انسان و سادهترین وسیله ایجاد ریتم دست‌های آدمی است. انسان با برهم زدن دست‌ها وزن را نگاه می‌داشته و نغمه‌ها و آهنگ‌ها را همراهی می‌کرده است. در ساختن سازها نیز احتمالا از آلات و ادوات شکار الهام گرفته است. درمورد پیدایش موسیقی افسانه‌های گوناگونی وجود دارد. برخی پیدایش آن را در افسانه‌های مصری جستوجو می‌کنند. به عقیده برخی، هندوان موسیقی را از ققنوس، پرنده افسانه‌ای، آموخته‌اند. گروهی می‌گویند میوز، الهه موسیقی، آن را به انسان آموخته است.

 

درباره‌ی این دوره:
در این دوره آموزشی با تاریخچه موسیقی ایرانی در دوران کهن (عیلام، ماد، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان) آشنا خواهید شد.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

پیدایش موسیقی
موسیقی ایران در ادوار مختلف
عیلام (شوش)
دوره ماد
دوره هخامنشیان
دوره پارتیان (اشکانیان)
دوره پارسی (ساسانی)

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: موسیقی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم