مقدمه
قسمت عمده زندگی روزانه ما از عاداتی كه به ارث برده‌ایم تشكیل شده و سرچشمة آن‌ها ملی نیست، بلكه بشری می‌باشد، زیرا تظاهرات گوناگون زندگی عامّه، حاكی از عمومیت و قدمت است. این عادات هرجا كه بشر هست، خودنمایی می‌كند و می‌توان حدس زد كه تمام آن‌ها از ابتدای بشریت آغاز می‌شود و یا لااقل مربوط به دوره‌های بسیار باستانی است. به این عادات، آداب و رسوم ها فولکلور می‌گویند.

 

درباره‌ی این دوره:

در این دوره آموزشی با فرهنگ و فولکلور آشنا شده و همچنین نقش فولکلور و اهمیت بررسی آن را خواهید شناخت و در خاتمه بخشی از آداب و رسوم مازندران معرفی خواهد‌شد.


در این دوره چه خواهید آموخت؟

- فولکلور چیست
- زمینه اجتماعی فولکلور
- بعد زمانی فولکلور
- واسطه انتقال فولکلور
- فولکلور در رابطه با مردم‌شناسی
- نقش فولکلور و اهمیت بررسی آن
- مفهوم فولکلور و قلمرو آن
- بخشی از آداب و رسوم مازندران

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: فرهنگی
سطح دوره: متوسط
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم