مقدمه
موسیقی به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین شاخصه‌های فرهنگ هر جامعه‌ای است. روح انسان، مهم‌ترین جنبه وجود انسان است، لذا هر آنچه که بر آن اثر بگذارد می‌تواند در کمال و سقوط‌اش، موثر باشد. از این‌جا اهمیت اثر موسیقی بر روح و روان انسان مشخص می‌شود.

 

درباره‌ی این دوره:

در این دوره آموزشی به اهمیت شناخت موسیقی از دیدگاه مردم‌شناسی پرداخته شده و با موسیقی بومی مازندرانی و انواع آن آشنا خواهید شد.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

اهمیت شناخت موسیقی از نگاه مردم شناسی
اتنوموزیکولوژی(موسیقی شناسی قومی)
موسیقی بومی
پیش‌درآمد کلیات موسیقی ایران
موقعیت جغرافیایی و فرهنگی موسیقی مازندران
موسیقی سازی مازندران
موسیقی آوازی مازندران
موسیقی آئینی
تصانیف مازندران

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره:
موسیقی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر