مقدمه
قومیت یا قوم گروهی از انسان‌هاست که اعضای آن دارای ویژگی‌های نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترک هستند. هم‌چنین گروه‌های قومی اغلب دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، رفتاری و مذهبی می‌باشد که ممکن است به آبا و اجدادشان برگردد یا بر اساس عوامل دیگری به وجود آمده‌باشد؛ بنابراین یک گروه قومی می‌تواند یک جامعه فرهنگی نیز باشد.

 

درباره‌ی این دوره:

این دوره آموزشی در مورد اقوام مختلفی که از دیرباز تا کنون در مازندران مستقر بودند، صحبت کرده است و شما در ادامه با این مباحث بیشتر آشنا خواهید.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

• اقوام مختلف
• حکومت‌های شیعه
• تاریخ معاصر

 

 
مدت دوره: 3 هفته
میزان تلاش: 1 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: فرهنگی
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم