مقدمه
باغ‌های احداث شده در امتداد ساحل بحر خزر دارای محیط و آب و هوا و اوضاعی طبیعی مطلوبی است که با وضع طبیعی فلات بزرگ ایران که غالبا خشک و لم‌یزرع و شوره‌زار است کاملا متفاوت می‌باشد. طبق گزارش‌ها و اطلاعاتی که دردست می‌باشد شاه عباس در فواصل دو فرسنگ به ساختن یک سرای کوچک مبادرت می‌ورزید تا هنگام مسافرت در کرانه بحر خزر جایگاهی برای استراحت داشته باشد. پیداست که به فرمان وی شاهراه‌های عالی ساخته‌شد تا این مسافرت‌ها به راحتی انجام گیرد. شش باغ از باغ‌های شاه عباس هنوز باقی است. کلیه این باغ‌ها در مازندران است و محل آنها از مشرق به مغرب به قرار ذیل است: آمل، بارفروش(بابل)، ساری، فرح‌آباد، اشرف(بهشهر)، صفی‌آباد و عباس‌آباد

 

درباره‌ی این دوره:
در این دوره آموزشی به معرفی باغ‌های احداث شده در شمال ایران دوره صفویه و ادوار بعد پرداخت شده‌است و ضمن آشنایی با این بناهای زیبا و ارزشمند و شیوه باغ سازی در ادوار گذشته (بخصوص دوره صفویه)، به بررسی چند نمونه از این باغ‌ها می‌پردازیم.

در این دوره چه خواهید آموخت؟

آشنایی با باغ های احداث شده در شمال ایران در دوره صفویه و ادوار بعد
آشنایی با شیوه باغ سازی در دوره صفوی در نواحی شمالی ایران
معرفی و بررسی چند نمونه از باغ‌های شاخص در این دوره

 

 
مدت دوره: 2 هفته
میزان تلاش: 2 ساعت در هفته
طبقه‌بندی دوره: گردشگری
سطح دوره: مقدماتی
نوع محتوا: متن، تصویر و فیلم