دوره های آموزشی هفته مازندران
 

آشنایی با مازندران و جاذبه‌های آن

اقوام مختلف در مازندران

فرهنگ، آداب و رسوم مردم مازندران

زبان، گویش و لهجه مردم مازندران

آشنایی با مشاهیر و اساطیر مازندران

آشنایی با موسیقی مازندران

ترانه‌های محلی مازندران

آشنایی با باغ‌های شمال ایران

آشنایی با فرهنگ و فولکلور